top of page

פוטותרפיה- טיפול באמצעות צילום

פוטותרפיה הינה שיטת טיפול רגשי באמצעות צילום/התבוננות בתמונות.
התמונות משמשות כאמצעי להתבוננות מעמיקה ולשיחה על הנושאים שעולים בתמונה. השימוש בצילום עוקף הגנות, מציג תכנים לא מודעים, (אך לא מאיימים) ובעלי שליטה של המטופל, משום ההכרות שלו עם הצילום והתוצר- התמונה שצילם. תכני התמונה מהדהדים במטופל, ולכן הוא בחר לצלם את התמונה ולהביא אותה למפגש הטיפולי.
 
השימוש בצילום כמרכיב טיפולי, החל זמן קצר לאחר המצאת הצילום במאה ה- 19.
שיטות הטיפול והגישות השונות התפתחו והשתנו, אך היכולת להשתמש בתמונות  בהיבט טיפולי נמשך כל השנים ויותר מכך, ככל שהטכנולוגיה של המצלמות התפתחה והצילום נעשה זמין לכל אחד, והיום הוא זמין ונוח לשימוש יותר מתמיד, כך גם השימוש בצילום בטיפול נעשה נוח יותר ונגיש יותר בזכות היכולת הדיגיטלית והשימוש במחשב.  
יש בצילום ובתוצריו, תמונות הסטילס או סרטי הוידיאו, יכולת של הנצחת רגע. אותו רגע לא יחזור על עצמו, ובכך יש בו אלמנט של הנצחה.
הנצחת אירוע או חלק היסטורי של חיינו. הרגע ההיסטורי הזה מהדהד גם אחרי שנים בתוכנו. הוא מזכיר לנו מי היינו, איך חיינו נראו, ומה השפיע על חיינו, מי האנשים המקיפים אותנו ומה השפעתם עלינו.
בטיפול, התמונות יכולות להיות מצולמות בידי המטופל שמביא נושאים שהוא עסוק בהם, או להשתמש בתמונות של המטפל, שהמטופל בוחר מתוכם. כמו כן יתכן שמטפל יבקש מהמטופל לצלם על פי נושא שעולה בשיחה המשותפת וכדאי לבדוק ולברר סוגיה שעולה בטיפול.
כל תמונה שהמטופל מצלם ומביא/בוחר, היא מתוך עולמו הרגשי, המודע או לא מודע.
השימוש של המטופל במצלמה נותן תחושה של שליטה על המכשיר עצמו, על התכנים שהוא בוחר לצלם, ועל התמונות שהוא בוחר להביא למפגש הטיפולי. במפגש הטיפולי ניתנת בידי המטופל האפשרות לשנות את התמונה לפי רצונו, ניתן לביים מחדש סצנות ולצלם אותם מחדש באופן מרפא וקומפנסטיבי (מפצה) ומבריא כמו לחוות את האירוע מזווית טובה ומשקמת.
ההתבוננות המשותפת של המטפל והמטופל, על התכנים שנראים בתמונה, השיחה בעקבות ההתבוננות מביאה את המטופל למודעות חדשה ולהבנות חדשות, וליכולת הבנה של תהליכי חייו, דברים שהשפיעו על דרך חייו, דרכי חשיבה והתנהגות שהתוו את חייו אך לא קידמו אותו למקומות טובים ונכונים, מהלכים שהשתמש בהם אך שירתו אותו לא טוב, התנהגותו, יחסיו והקשרים שלו עם הסובבים אותו, ובהתאם להביאו להבנות חדשות להחליט האם עליו לשנות את דברים בחייו.
 
חשוב- אין צורך בידע מקצועי בצילום.
אנו חיים כיום בעידן שכל אחד מגיל צעיר ביותר משתמש בטלפון החכם, ליצירת קשר, התמצאות וצילום. כיום המצלמה בטלפונים הניידים היא באיכות טובה ומספקת לצורך השימוש בה בטיפול. כמובן שגם צילום במצלמה רגילה/ או מצלמה דיגיטלית טובה מאוד.
 
 
למי מתאים ?
הטיפול מתאים לכל אחד שמתקשה לבטא עצמו במילים והשימוש בתמונות ובצילום עוזר ועוקף הגנות, מעורר אסוציאציות ומקל להתבטא.

©כל הזכויות שמורות לטלי רוזן, אין להעתיק או לקחת חלקים מהכתוב

bottom of page