top of page

תרפליי - טיפול דיאדי

תרפליי היא גישה טיפולית דיאדית- הרותמת את ההורה והילד כדי לשפר את התקשורת  והיחסים בניהם. היא מבוססת על דפוסים טבעיים של אינטראקציה בריאה בין ההורה לילד, ההתערבות הטיפולית ממוקדת יחסים. ההורים מעורבים באופן אקטיבי בטיפול. הטיפול כולל פעילויות מותאמות רגשית לילד, אינטראקטיביות ורב חושיות.

הגישה מבוססת על ארבעה מימדים (קטגוריות) המכסות את הצרכים של הילד כדי להרגיש אהוב, בטוח בעצמו ובסביבתו, מוגן באמצעות הדמויות המטפלות בו.

המימדים הם - הבנייה, מעורבות, טיפוח, ואתגר.

לכל מימד הותאמו משחקים פשוטים ומהנים, שנותנים לילד תחושה וחוויה של הנאה ובעיקר בטחון שהדמויות ההוריות שלו אוהבות אותו, דואגות לו ומגנות עליו.

 

תרפליי קיימת מעל 50 שנה בעולם. זו גישה מבוססת מחקרים.

 • על פי גישת ההתקשרות של בולבי,

 • על פי תיאוריות של יחסי אובייקט של וויניקוט

 • התיאוריה הפוליווגלית של פורגוס

 • ועוד.Schore וויסות רגשי של

 • תרפליי מותאמת לגילאים מינקות ועד בגרות.

 

מי יכול להרוויח מתרפליי?

 • ילדים עם הפרעות בוויסות.

 • ילדים ממשפחות אימוץ ואומנה.

 • ילדים מופנמים ופסיביים.

 • קושי משמעותי בקשר הורה ילד.

 • ילדים עם קושי בקבלת סמכות /אגרסיביים.

 • ילדים מאוד חרדתיים.

 • ילדים שחוו טראומה בילדות.

 • ASD ילדים עם

 

מה מיוחד בתרפליי?

 • התהליך מובנה ומובל על ידי המטפל.

 • הפוקוס הוא בכאן ועכשיו,

 • לא צופים בילד ומפרשים ומעירים.

 • מעט אביזרי משחק- האינטראקציה היא בין ההורה והילד.

 • ברובו לא ורבלי ומכוון להמיספרה ימין.

 • להורה ניתן תפקיד משמעותי בחדר.

 • שימוש בצילום כחלק מרפלקציה ועבודה עם ההורה.

תרפליי
bottom of page